Κουκούλες

Οι κουκούλες μας είναι εισαγωγής ή χειροποίητα φτιαγμένες από εμάς.

Οι ζελατίνες που τοποθετούμε στo πίσω τζάμι είναι γερμανικής προέλευσης με 8 χρόνια εγγύηση  με πιστοποίηση  της εταιρείας.

Επιπλέον, αναλαμβάνουμε επισκευές βλαβών κουκούλας.